Sør-Fron Røde Kors

Sør-Fron Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid og BARK (Barnas Røde Kors) .

Adresse
Postboks 93, 2648 SØR-FRON
Telefon
61298550
E-post
rk.hjelp@sfrkh.no
Leder
Per Ivar Jøråsen

Her finner du Sør-Fron Røde Kors Hjelpekorps Facebook-side

Hjelpekorps

BARK- Barnas Røde Kors

Barn i nød trenger din hjelp Bli fadder! Lukk x