En frivillig foredragsholder holder introduksjonskurset for nye frivillige i en fullsatt sal

Informasjonsarbeid i Oslo Røde Kors

I tillegg til humanitære aktiviteter jobber vi i Oslo Røde Kors også med ulike former for informasjonsarbeid. Her er det mye man kan engasjere seg i.

Våre aktiviteter:

Informasjonsgruppe - hold kurs for og inspirer nye frivillige

Kommunikasjonsgruppe

Oslo Røde Kors Infosenter

Internasjonal humanitær rett-gruppe

Vitnestøtte - hjelp til deg som skal vitne i retten

Kursholdergruppe - opplæring for andre frivillige

Kurs for frivillige

Vi du gjøre en forskjell i ditt nærmiljø? Bli frivillig! Lukk x