Vi ser en mann gjennom et vindu som vasker et gulv

Rett til å bli sett

Rett til å bli sett – Røde Kors tilbyr oppfølging og støtte til mulige ofre for menneskehandel i alle utnyttelsesformer

Rett til å bli sett skal være et helhetlig tilbud som gir informasjon om rettigheter og mulig bistand, kartlegger og identifiserer ofre for menneskehandel, og deretter ivaretar denne målgruppens rettigheter gjennom tett oppfølging av deres kontaktpersoner i Røde Kors.

I tillegg har prosjektet fire ulike tiltak drevet av frivillige: leksehjelp, nettverk gjennom en-til-en og fellesaktiviteter, et drop-in samtaletilbud og en kunstterapigruppe med fokus på stabilisering for deltakerne i prosjektet.

Frivillig i Rett til å bli sett

Frivillig i Rett til å bli sett

Kontakt oss:

Telefon: 941 46 038
Epost:
righttobeseen@redcross.no