4 av 10 tør ikke utføre førstehjelp

Flere liv kunne vært reddet dersom flere kunne førstehjelp. Nå er det satt opp ekstra kurs i Oslo.

Den siste tiden har Røde Kors vært i media med sin nye kampanje der vi oppfordrer folk til å friske opp førstehjelpkunnskapene sine. Ferske tall viser nemlig at kun 4 av 10 tør gi førstehjelp i de vanligste situasjonene hvor førstehjelp kan redde liv.

Røde Kors Førstehjelp AS har vanligvis kun kurs for bedrifter. Men i forbindelse med kampanjen har de satt opp ekstra kurs for privatpersoner i Oslo. Meld deg på førstehjelpskurs her.

Har du ikke sett den sterke kampanjevideoen? Ta en kikk her:

Enkle grep kan redde liv

5000 nordmenn får hjertestans hvert år, flesteparten av dem utenfor sykehus. Selv midt i Oslo sentrum er responstid på ambulanse åtte minutter. Ingen overlever å holde pusten i åtte minutter. Enkle grep kan holde et menneske i live til ambulansen kommer. Vet du hva du skal gjøre?

Viktig med personlig beredskap

Når det skjer uforutsette hendelser er det ikke bare førstehjelpkunnskaper som kan redde liv. Vet du for eksempel hva du bør ha hjemme for å være forberedt på lengre strømbrudd? Hva om vannet forsvinner? Og hvordan unngår du pandemier som influensa? Røde Kors har samlet all god informasjon om beredskap på en side.