Legater i Oslo Røde Kors

Her finner du informasjon om barnehjelpslegatene og Renée og Bredo Grimsgaard's Stiftelse.

Barnehjelpslegatene

Legatets formål er å yte bidrag til trivselstiltak for psykisk utviklingshemmede, medisinsk hjelp til syke barn, og støtte til tiltak for vanskeligstilte barn og unge.

Oslo Røde Kors Barnehjelp jobber for syke, funksjonshemmede og vanskeligstilte barn i inn- og utland.

Barnehjelpen arbeider for:

1. Vanskeligstilte barn og ungdom i vårt distrikt, med særlig vekt på barn med fysisk og psykisk utviklingshemming.
2. Barn av aleneforeldre
3. Støtter Oslo Røde Kors sine ressurssentre for ungdom.

Legatet kan videre yte bidrag til personer som gjennom sitt arbeid bidrar til å høyne livskvaliteten for psykisk utviklingshemmede.

Søknadsfrist er 1. april og 1. oktober.
Søknadskjema lastes ned her (pdf)

For spørsmål, kontakt Sandra Liljedahl i Oslo Røde Kors, 
på telefon 22 05 44 28 eller e-post sandra.liljedahl@redcross.no

Renée og Bredo Grimsgaard’s Stiftelse

Renée og Bredo Grimsgaard's Stiftelse har som formål å yte bidrag til vitenskapelig forskning av sykdommer som rammer barn og unge.

Søknad om midler må inneholde:


1. Prosjektbeskrivelse (maks 2 sider).
2. Finansieringsplan inkl. budsjett for prosjektet med spesifisering av hvordan midlene det søkes om skal disponeres.
3. CV for prosjektutøver og for prosjektansvarlig.

Søknader om utstyr og driftsmidler vil bli prioritert. Lønnsmidler utbetales kun til svært gode prosjekter.

Søknadsfrist er 1. april hvert år.

Søknad sendes:

Renée og Bredo Grimsagaard's Stiftelse v/styreleder
Benedicte Fossum, Nordraaksgt. 25 0260 Oslo.
Søknad kan også sendes elektronisk til: benedicte.fossum@mittas.no

For spørsmål, kontakt Britt Larsson i Oslo Røde Kors
på telefon 22 99 23 33 eller på e-post til: britt.larsson@redcross.no