To frivillige snakker sammen i Oslo Kors Infosenter

Oslo Røde Kors Infosenter

På Oslo Røde Kors Infosenter får du informasjon om Røde Kors-aktiviteter og andre tilbud i Oslo.

For information in English, click here. 

Oslo Røde Kors har et eget infosenter der frivillige tar imot publikum. Målet er at vi kan gi mennesker økt mestring og livskvalitet ved å gi god informasjon og veiledning om hvor de kan få støtte og hvordan de kan bidra til samfunnet.

Åpningstidene er:

Mandag, onsdag-fredag kl. 10-16
Tirsdag kl. 10-19

Kontakt oss på:

Telefon: 22 05 44 03
Epost: kontakt.oslo@redcross.no

Frivillig på Infosenteret

Hva gjør en frivillig?

Som frivillig tar du imot alle som kommer til Oslo Rde Kors Infosenter. Du har samtaler, lytter, gir informasjon og veileder de som oppsøker Oslo Røde Kors.

Hva kreves for å bli frivillig?

  • Tid: 3 timer på dagtid, ettermiddag eller kveld en fast dag i uken
  • Alder: Over 20 år
  • Kunne jobbe i team
  • Ta førstehjelpskurs og Temakurs omsorg