Valgkomitéen i Oslo Røde Kors

Valgkomitéens oppgave er å finne de beste kandidatene til Distriktsstyret og Kontrollkomitéen, og å fremme disse under Årsmøtet.

Valgkomitéen kan også bistå andre organer i organisasjonen med panlegging og gjennomføring av valg. Valgkomitéen i Oslo Røde Kors velges av årsmøtet, som normalt finner sted i slutten av april hvert år. Komitéen består av tre medlemmer og ett varamedlem. Et medlem velges for 2 år.

Valg av kandidater til Distriktsstyret og Kontrollkomitéen

Medlemmene i Distriktsstyret og Kontrollkomitéen velges på årsmøtet. Dette er frivillige verv og de som ønsker å sitte i en av disse organene kan sende en søknad med dette søknadsskjemaet og en kortfattet CV (max 3 sider) til Valgkomitéen. Valgkomitéen går igjennom alle søknadene. De vil også ha en samtale med de beste kandidatene, og fremme disse på årsmøtet.

Valget 2017:

I 2017 er følgende verv på valg:

Distriktsstyret:
- Nestleder
- 3 styremedlemmer
- 1 varemedlem

Kontrollkomiteen:
- Leder
- 2 medlemmer

Søknadsfristen er 1. mars 2017

Hvem kan sitte i Distriktsstyret og Kontrollkomitéen?

Hvor mye tid går med til et verv?

Hvordan er søknadsprosessen?

Kontaktinformasjon

Eventuelle spørsmål kan rettes til valgkomiteen på mail:

valgkomite@oslo.redcross.no

Eller til Valgkomitéens medlemmer:

Sigrid Guldberg 
tlf: 901 29 439

Hans Welle-Watne 
tlf: 900 54 366

Jon Halvor Knutsen 
tlf: 996 48 963