Kurs for frivillige i Oslo Røde Kors

Alle som starter som frivillig i Oslo Røde Kors får grundig opplæring av oss og tilbud om gode kurs. Slik vil du som frivillig være trygg på rollen din i møte med deltakere.

Obligatorisk kurs for alle frivillige i Oslo Røde Kors:

Introduksjon til Røde Kors

 

Generelle kurstilbud:

Temakurs omsorg

Grunnkurs i psykososial førstehjelp

Førstehjelpskurs

Kurs i presentasjonsteknikk

Kursholderkurs

Kurs i dialog og konflikthåndtering

Etikk og taushetsplikt

Grunnkurs ledelse

Innføring i humanitær rett (IHR)

 

Kurs i ulike aktiviteter:

I tillegg til kurset nevnt over, har mange aktiviteter egne kurs for sine frivillige. Mange av disse er også obligatoriske. For mer informasjon om disse kursene, kontakt din koordinator.
Vet du ikke hvem din koordinator er, ta kontakt med oss på frivillig.oslo@redcross.no