Kurs for frivillige i Oslo Røde Kors

Alle som starter som frivillig i Oslo Røde Kors får grundig opplæring av oss og tilbud om gode kurs. Slik vil du som frivillig være trygg på rollen din i møte med deltakere.

Obligatorisk kurs for alle frivillige i Oslo Røde Kors:

Innføring i Røde Kors

 

Generelle kurstilbud:

Temakurs omsorg

Grunnkurs i psykososial førstehjelp

Førstehjelpskurs

Kurs i presentasjonsteknikk

Kursholderkurs

Kurs i dialog og konflikthåndtering

Etikk og taushetsplikt

Grunnkurs ledelse

 

Kurs i ulike aktiviteter:

I tillegg til kurset nevnt over, har mange aktiviteter egne kurs for sine frivillige. Mange av disse er også obligatoriske.

Kurs for besøksvenner

Gatemeglingskurs

Innføring i humanitær rett (IHR)

Kurs for nye frivillige i Kors på halsen

Kurs for nye leksehjelpere

Kurs for frivillige i Nettverk etter soning

Kurs for frivillige i Vitnestøtte

Kurs for nye visitorer

Fant du ikke kurs for din aktivitet i listen?
Kontakt din koordinator.