Kurs for frivillige i Oslo Røde Kors

Alle som starter som frivillig i Oslo Røde Kors får grundig opplæring av oss og tilbud om gode kurs. Slik vil du som frivillig være trygg på rollen din i møte med deltakere.

Obligatorisk kurs for alle frivillige i Oslo Røde Kors:

Innføring i Røde Kors

 

Generelle kurstilbud:

Temakurs omsorg

Grunnkurs i psykososial førstehjelp

Førstehjelpskurs

Kurs i presentasjonsteknikk

Kursholderkurs

Kurs i dialog og konflikthåndtering

Etikk og taushetsplikt

Grunnkurs ledelse

Innføring i humanitær rett (IHR)

 

Kurs i ulike aktiviteter:

I tillegg til kurset nevnt over, har mange aktiviteter egne kurs for sine frivillige. Mange av disse er også obligatoriske. For mer informasjon om disse kursene, kontakt din koordinator.