Askim Røde Kors

Askim Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom beredskapsarbeid og omsorgsaktiviteter.

Adresse
Torget 12, 1830 ASKIM
Telefon
48274625
E-post
askim@ostfoldrk.no

Vi samarbeider med andre organisasjoner og offentlige instanser. Det er mange udekkede behov, og vi ønsker å komme i kontakt med deg som ønsker å gjøre en frivillig innsats.

Her finner du oss på vår Facebook-side

Introduksjon til Røde Kors

Våre aktiviteter

Omsorgsarbeid

Kvinnegruppen

Beredskapsvakt

Askim Røde Kors Aktivitetsgruppe (ARKA)

Barnas Røde Kors (BARK)