Fredrikstad Røde Kors

Fredrikstad Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid og omsorgsaktiviteter.

Om Fredrikstad Røde Kors

Kontakt oss

Her finner du oss på vår Facebook-side

Vakttelefon Hjelpekorps: 95 99 20 20

Besøksvenn

Hjelpekorps

Vitnestøtte

Nettverksarbeid