Røde Kors Hobøl Lokalforeningsstyre organiserer og har ansvaret for all lokal Røde Kors aktivitet, og har som oppgave å avdekke lokale behov.
Barn i nød trenger din hjelp Bli fadder! Lukk x