Marker Røde Kors

Marker Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom beredskapsarbeid og omsorgsaktiviteter.

Adresse
Postboks 75, 1870 ØRJE
Telefon
46908834
E-post
marker@ostfoldrk.no
Leder
Mette Ane Therkelsen
Nestleder
Anja Petrine Gangnæs

Her finner du oss på vår Facebook-side

Ta gjerne kontakt med oss på telefon 46908834 om du lurer på noe.

Introduksjon til Røde Kors

Våre aktiviteter

Leksehjelp

Formiddagstreff

Besøksvenn

Besøksvenn med hund

Våketjeneste

Barn i nød trenger din hjelp Bli fadder! Lukk x