Kontakt oss

Lokalforeningsleder Roger Berg
E-post: mysen@ostfoldrk.no
Tlf: 69 89 14 59/ 99 69 42 53

Mysen og Omegn Røde Kors Hjelpekors
Tlf: 69 89 16 94

Vakttelefon Hjelpekorps: 90 09 18 11

Alarmtelefon Hjelpekorps: 69 15 88 88

Leder for Besøksvenn Gerd Heimseter
E-post: omsorgmysen@ostfoldrk.no
Tlf: 48 06 91 46

Mysen og Omegn Røde Kors Barnhjelpen
E-post: omsorgmysen@ostfoldrk.no

Mysen og Omegn RØFF
E-post: roffmysen@ostfoldrk.no

Besøksvenn med hund Gerd Heimseter
E-post: omsorgmysen@ostfoldrk.no
Tlf: 48 06 91 46

Leder for BARK Per Arne Hovland
E-post: barkmysen@ostfoldrk.no
Tlf: 41 37 15 00