Aktiviteter i distriktet

De fleste aktivitetene i Østfold utføres av lokalforeningene. Aktivitetene vist her organiseres av distriktskontoret.

Ferie for alle er et gratis ferietilbud til familier på med svak økonomi. Østfold Røde Kors gjennomfører og administrerer opphold for søkere fra Akershus, Hedmark, Oppland, Oslo og Østfold.
På Røde Kors Leksehjelp i Østfold får elevene hjelp til skolearbeid etter skoletid. Leksehjelp finnes både der du bor og som et digitalt tilbud.
Tilbudet Nettverk etter soning retter seg mot tidligere innsatte i fengsel i en overgangsfase mot en ny tilværelse, og ønsker å representere et alternativ til miljøet deltakerne har vært i tidligere.
Nettverksarbeidet er et lavterskel tilbud til mennesker som ønsker økt sosial kontakt og mulighet til å bygge sosiale nettverk.