Aktiviteter i distriktet

De fleste aktivitetene i Østfold utføres av lokalforeningene. Aktivitetene vist her organiseres av distriktskontoret.

Røde Kors er en beredskapsorganisasjon og støtteaktør for norske myndigheter både i krigs- og fredstid - gjennom en sterk tilstedeværelse i store og små lokalsamfunn.
Besøksvenn med hund er en utvidelse av Røde Kors sin eksisterende besøkstjeneste.
Ferie for alle (FFA) er et gratis ferietilbud til familier med svak økonomi.
På Røde Kors Leksehjelp får elevene hjelp til skolearbeid etter skoletid. Leksehjelp finnes både der du bor og som et digitalt tilbud.
Tilbudet Nettverk etter soning retter seg mot tidligere innsatte i fengsel i en overgangsfase mot en ny tilværelse, og ønsker å representere et alternativ til miljøet deltakerne har vært i tidligere.
Nettverksarbeidet er et tilbud til mennesker som ønsker økt sosial kontakt og mulighet til å bygge sosiale nettverk.
Røde Kors Ungdom bekjemper urettferdighet og fremmer forståelse og toleranse.