Besøk til innsatte i fengsel

Frivillige i Røde Kors har fortrolige samtaler med innsatte.

Å sitte i fengsel innebærer ensomhet og isolasjon. Den innsatte er låst inne, utestengt fra resten av samfunnet. Mange sliter med psykiske problemer. Røde Kors tilbyr besøk og samtaler til innsatte. Denne aktiviteten kalles visitortjeneste. Den fortrolige samtalen på cella eller besøksrommet er kjernen i visitortjenesten. Den innsatte får noen å dele tankene sine med, en nøytral samtalepartner som ikke dømmer.

I Østfold er aktiv i Visitortjenesten ved våre fengsler. Det er både fellesarrangementer, og regelmessige en til en besøk.

For mer informasjon om visitortjenesten, klikk her

Koordinator på distriktskontoret: 

Birgitte Thoresen
Visitor, våketjeneste og lokalforeningsstøtte Fredrikstad
E-post
birgitte.thoresen@redcross.no
Telefon
69 12 88 22
Mobil
906 44 345

 

Krav til Røde Kors visitorer