Foto: Glenn Thomas Nilsen

Besøksvenn med hund i Østfold

Besøksvenn med hund er en utvidelse av Røde Kors sin eksisterende besøkstjeneste.

Røde Kors rekrutterer frivillige som er interessert i å ta med hunden sin og besøke beboere på institusjon eller brukere som bor hjemme. Disse besøksvennene får spesiell opplæring for besøkshunder, i tillegg til den tradisjonelle opplæringen Røde Kors krever av alle sine frivillige besøksvenner. Eieren har selv ansvar for hunden.

I Østfold har vi denne aktiviteten i 13 av våre 15 lokalforeninger. Disse er til stede på mange sykehjem, omsorgssentre og hjemme hos deltakere. I tilegg går vi også på tur med grupper eller enkeltdeltakere. Ekvipasjene samles også et par ganger i året for å dele erfaringer og lære mer om hundens adferd.

Forskning viser at nærkontakt med dyr har en helsemessig positiv effekt på mennesker, både fysisk og psykisk. I tillegg til å redusere stress, senke blodtrykk og motvirke depresjon, kan nærkontakt med dyr dekke enkeltpersoners behov for varme, kos og omsorg. Det kan bedre humøret og gi glede i hverdagen til mennesker som trenger det. Dyr kan også virke kontaktskapende og fremme et godt miljø.

Er du glad i mennesker, og har en godlynt hund?
- Bli besøksvenn sammen.

Neste kurs: 13. april kl 18-21 og 14.-15. april kl 10-17.
Sted: Røde Kors-huset i Moss

For spørsmål eller påmelding kontakt besokshund@ostfoldrk.no

Viktig informasjon til deg som vil bli besøksvenn med hund

Påmelding 

 Brosjyre besøksvenn med hund

Bli frivillig

Navn og adresse