voksen og barn i kano Vis bildetekst
Ferie For Alle på Eidene Røde Kors Senter- Foto: Olav A. Saltbones/Røde Kors

Ferie for alle Østlandet

Ferie for alle er et gratis ferietilbud til familier på med svak økonomi. Østfold Røde Kors gjennomfører og administrerer opphold for søkere fra Akershus, Hedmark, Oppland, Oslo og Østfold.

Sjekk om Ferie for alle tilbys i lokalforeningen der du bor

Skriv inn ditt postnummer eller velg fylke:Når er du født?

Kontaktinformasjon


Ferie for alle Østlandet er en aktiv ferie, men skal samtidig legge til rette for sosial deltakelse og utvikling, nettverksbygging og inkludering.

De som deltar på Ferie for alle Østlandet er alle henvist via hjelpeapparatet, herunder sosialtjenesten, barnevernstjenesten, skolehelsetjenesten og andre instanser som er i kontakt med målgruppen.

Ferie for alle er et supplement til offentlige tiltak. Ferien er gratis for familiene og oppholdene er lagt til skolens ferier og har varighet på 5 dager. Det legges opp til en aktiv ferie med spennende friluftsaktiviteter. Ved hjelp av forskjellige aktiviteter styrkes familiesamholdet samtidig som det er spennende og gøy.

Sosiale nettverk dannes og gir et positivt tilskudd til en ellers hektisk og strevsom hverdag for mange. Det å komme tilbake til skolen etter ferie og fortelle om sine opplevelser gir barna både økt selvfølelse og sosiale status hos venner og kamerater.

Her finner du mer informasjon om Røde Kors aktiviteten Ferie for alle.

Ta gjerne kontakt med oss på telefon 05003 eller ffaostlandet@redcross.no

Krav til frivillige i Ferie for alle

Søknadskjema sommerleir for barn og ungdom

Oppholdsoversikt Ferie for alle 2018

Hvordan melder jeg meg på Ferie for alle?

Viktig informasjon til deg som påmelder.

Krav til frivillige