Gatemegling Østfold

Gatemegling er voldsforbyggende ettersom ungdom settes i stand til å håndtere konflikter på lavt nivå.

Gatemegling er det eneste volds- og kriminalitets- forebyggende tiltaket der barn og unge selv blir utdannet og selv blir aktive i forebygging.

Formålet med Gatemegling er å forebygge mot vold og konflikt blant unge mennesker. Dette foregår gjennom opplæring av ungdom, hvor de tilegner seg konkrete verktøy for håndtering av egne konflikter og andres. Grunnprinsippet i gatemeglingen er at ungdommen selv skal håndterer konfliktene på lavt nivå. Aktivitetens styrke er at den bygger på ung–til–ung metodikk, som betyr at de unge er den største ressursen til å endre premissene for opplevelser som gjør dem utrygge i egne oppvekstmiljøer.

Mer informasjon: gatemegling.

Gatemegling har også sin egen Facebook-side som du finner her. 

Lene Østergaard
Opplæring, gatemegling, ungdom og lokalforeningsstøtte Moss
E-post
lene.berntsen@redcross.no
Mobil
957 79 999