Søk i skog og barmark. Vis bildetekst
Hjelpekorps. Foto: Røde Kors

Hjelpekorps/søk og redning

Røde Kors Hjelpekorps i Østfold har 153 operative medlemmer fordelt på 5 hjelpekorps.

Hvis en større ulykke, krise eller katastrofe inntreffer, rykker Hjelpekorpset ut med personell, førstehjelpsutstyr og redningsmateriell. I Østfold har vi hjelpekorps i Sarpsborg, Moss, Mysen, Halden og Fredrikstad.

Røde Kors Hjelpekorps er frivillig samfunnsberedskap i praksis. Vi er klar til å rykke ut til søk og redning. Hjelpekorpset har mannskapsbiler, ambulanser, båter, ATV og til og med snøscooter.

Ved ulike arrangementer som møter, sportsstevner, konserter, oppvisninger og folketog, kan også Hjelpekorpset stille mannskap som er utdannet i førstehjelp. Mannskapet har med seg nødvendig førstehjelpsutstyr, samband og transportutstyr slik at de straks kan ta seg av folk som er blitt skadet.

Kontaktinformasjon:

Arnulf Hansen
Beredskap, hjelpekorps, Røde Kors Førstehjelp og friluftsliv (RØFF)
E-post
arnulf.hansen@redcross.no
Mobil
957 43 332

 

Innsatsområder

Krav til frivillige i hjelpekorpset