ILLUSTRASJONSFOTO: Glenn Thomas Nilsen/ Østfold Røde Kors

Nettverk etter soning i Østfold

Tilbudet Nettverk etter soning retter seg mot tidligere innsatte i fengsel i en overgangsfase mot en ny tilværelse, og ønsker å representere et alternativ til miljøet deltakerne har vært i tidligere.

Røde Kors Østfold Nettverk etter soning (NES) har inngått samarbeidsavtaler med fengslene i Østfold der domfelte soner, samt Østfold Friomsorgskontor. Vi ønsker også å samarbeide med andre institusjoner og organisasjoner som jobber med målgruppen. Østfold NES vil fokusere på å skape aktiviteter og tilbud for tidligere innsatte som bosetter seg i hele Østfold fylke etter løslatelse, dette også i samarbeid med andre Røde Kors nettverksaktiviteter i distriktets lokalforeninger. Frivillige i Røde Kors vil ivareta aktivitetene ved å være samtalepartnere og støttespillere for deltakerne i en overgangsfase. Etter soning får man ofte hjelp til bolig, arbeid og helse. Det som ofte glemmes er resten av livet; fritiden og hvordan komme inn i nye, helt «normale» nettverk. Frivillige i NES vil hjelpe tidligere innsatte med nettopp dette, det tror vi hindrer tilbakefall til kriminalitet.

De frivillige skal ikke være støttekontakter eller ansatte «kontrollerende» fagpersoner, men frivillige som vil bruke av egne erfaringer for å hjelpe deltakerne litt på vei. Medmennesker som tror på at alle fortjener en ny sjanse. Innsatte eller løslatte blir koblet sammen med frivillige fra Røde Kors for en-til-en-kobling. Utvelgelsen skjer etter interesse, alder, eller skjønnsmessige kriterier etter samtaler med begge parter. Koblingen skjer helst en liten stund før løslatelse, for å bli kjent og for å planlegge tida etter soningen. Etter hvert som tilbudet og prosjektet vokser fram, vil deltakerne sammen med frivillige også få tilbud om fellesaktiviteter som yoga, klatring, sykling eller annet som kan være av interesse.

Vi har behov for flere frivillige til Østfold Nettverk etter soning.
Har du fylt 25 år, har lyst og mulighet til å treffe et menneske som kommer til å sette stor pris på din tid noen timer noen ganger i måneden, og du selv har god vandel – ta kontakt med oss! Du vil få opplæring av Røde Kors og Kriminalomsorgen.

Er du tidligere innsatt, beboer i overgangsbolig eller gjennomfører straff på annen måte, er bosatt/skal flytte til Østfold, og har behov for noen å prate eller gjøre noe sammen med i hverdagen, håper vi også at du vil kontakte Røde Kors Østfold Nettverk etter soning.

Kontaktinformasjon:
E-post: nesostfold@redcross.no
Mob: 91 33 81 06

Vi har også egen Facebook-side. Klikk her for å komme til den!

Krav til frivillige i Nettverk etter soning