To personer i prat.

Nettverksarbeid i Østfold

Nettverksarbeidet er et tilbud til mennesker som ønsker økt sosial kontakt og mulighet til å bygge sosiale nettverk.

Frivillige i Røde Kors møter hver dag mennesker som opplever at de står alene. Noen står på bar bakke sosialt og ønsker å utvikle sin sosiale kompetanse. Andre hindres av ulike årsaker i å treffe nye mennesker og komme i gang med aktiviteter, mens andre er nyinnflyttet og fersk i byen.
Felles for de som tar kontakt med Røde Kors Nettverksarbeid er at de ønsker fellesskap med andre og mulighet til å bygge sosiale nettverk.

De frivillige i Røde Kors Nettverksarbeid er medmennesker. De er ikke betalte støttekontakter eller terapeuter. De er støttespillere for deltakere som ønsker hjelp på veien til det de kaller "et helt vanlig liv".

Nettverksarbeidet har et mangfold av aktiviteter som alle tar utgangspunkt i deltakernes behov og ønsker. Det arrangeres flere ukentlige og månedlige sosiale møteplasser og aktiviteter. De fleste arrangementene og aktivitetene er også til rettelagt for barn. Alle våre tilbud er rusfrie og helt gratis.

Lokalforeningene har aktivitetstilbud flere dager i uken, i tillegg til fellessamlinger hver måned.
Det viktigste i nettverksgruppene er å ha det hyggelig sammen med andre. Hvlken aktivitet man deltar på er ikke det viktigste, men at det å gjøre noe sammen skaper trivsel.

Nye deltakere kan bli med i aktivitetsgruppene fortløpende gjennom semesteret. Det er ikke et krav at man er med fra første møte.

Det viktigste i nettverksgruppene er å ha det hyggelig sammen med andre. Hvilken aktivitet man deltar på er ikke det viktigste, men at det å gjøre noe sammen skaper trivsel.

Kontaktinformasjon:

Silje Ødmann
Koordinator for Nettverksarbeid
E-post
silje.odmann@redcross.no
Telefon
91 81 60 11

Krav til frivillige i Nettverksarbeid

Nettverksgrupper i Østfold