Røde Kors Ungdom i Østfold

Røde Kors Ungdom bekjemper urettferdighet og fremmer forståelse og toleranse.

Vi skal si tydelig ifra når respekten for menneskeverd blir krenket.

Røde Kors Ungdom driver aktivitet for sårbare unge i alderen 13-30 og er rådgivende organ for ungdomsspørsmål i Norges Røde Kors. Røde Kors Ungdom arbeider i aktivitet direkte med andre unge, driver holdningsskapende arbeid og politisk påvirkning. Vi er for, av og med ungdom og løser humanitære utfordringer gjennom engasjement, demokrati og kunnskap.

For mer informasjon om aktiviteten, klikk her

Bli frivillig

Navn og adresseLene Østergaard
Opplæring, gatemegling, ungdom og lokalforeningsstøtte Moss
E-post
lene.berntsen@redcross.no
Mobil
957 79 999