Vitnestøtte

For mange innebærer innkalling til en rettssak det første møtet med en domstol. Situasjonen kan preges av uro og usikkerhet.

Mange kan være urolige fordi de ikke vet hva som ventes av dem. Noen kan være bekymret for hva de skal si, i tillegg kan det være ubehagelig å bli spurt om hva de har sett. Kanskje har man heller ingen kunnskap om hvordan en rettssak foregår.

Gjennom kontakt med en vitnestøtte vil vitnet blir tryggere og dermed gi en god forklaring. Vitnet vil i større grad ha kontroll over situasjonen.

Et trygt vitne er et godt vitne

En vitnestøtte er en frivillig person som bistår personer som skal vitne i en rettssak. Vitnestøtten yter først og fremst medmenneskelig støtte, sørger for å gi praktisk informasjon og veiledning til vitnene, både før og umiddelbart etter rettsmøtet, og av og til også under rettsmøtet.

I Østfold er det Vitenstøtteordning ved Fredrikstad Tingrett og Moss Tingrett.

 

For mer informasjon om vitnestøtte, klikk her.

 

Bli frivillig

Navn og adresse 

 

Laila Walheim
Regnskap/administrasjon og vitnestøtte
E-post
laila.walheim@redcross.no
Telefon
69 12 88 24
Mobil
95 14 28 89

Krav til frivillige