Ansatte Østfold Røde Kors

Vi vil gjerne høre fra deg. Kontakt oss enten på telefon eller send en e-post.

Øyvind Bruflat
Daglig leder.
E-post
oyvind.bruflat@redcross.no
Telefon
69 12 88 25
Mobil
90 14 94 00

 

Karin Nordby
Hovedansvar omsorg og migrasjon/flerkultur
E-post
karin.nordby@redcross.no
Telefon
69 12 88 27
Mobil
951 49 402

 

Laila Walheim
Regnskap/administrasjon og vitnestøtte
E-post
laila.walheim@redcross.no
Telefon
69 12 88 24
Mobil
95 14 28 89

 

Glenn Thomas Nilsen
Informasjon og web, lokalforeningsstøtte
E-post
glenn.nilsen@redcross.no
Telefon
905 48 082

 

Arnulf Hansen
Beredskap, hjelpekorps, Røde Kors Førstehjelp og friluftsliv (RØFF)
E-post
arnulf.hansen@redcross.no
Mobil
957 43 332

 

Silje Ødmann
Koordinator for Nettverksarbeid
E-post
silje.odmann@redcross.no
Telefon
91 81 60 11

 

Birgitte Thoresen
Visitor, våketjeneste og lokalforeningsstøtte Fredrikstad
E-post
birgitte.thoresen@redcross.no
Telefon
69 12 88 22
Mobil
906 44 345

 

Lene Østergaard
Opplæring, gatemegling, ungdom og lokalforeningsstøtte Moss
E-post
lene.berntsen@redcross.no
Mobil
957 79 999

 

Laurentiu Calenciuc
Ferie for alle
E-post
laurentiu.calenciuc@redcross.no
Telefon
22 05 42 00
Mobil
909 56 895

 

Svein Arne Hansen
Ferie for alle
E-post
Svein.hansen@redcross.no
Telefon
69 12 88 29
Mobil
913 60 251

 

Petter Due
Diba og lokalforeningsstøtte
E-post
petter.due@redcross.no
Mobil
906 43 971

 

Pål Breivik
Nettverk etter soning
E-post
Pal.breivik@redcross.no
Mobil
906 82219

 

Ragnhild Kruse
Nettverksarbeid
E-post
Ragnhild.Kruse2@redcross.no
Mobil
941 55 928