Ansatte Østfold Røde Kors

Vi vil gjerne høre fra deg. Kontakt oss enten på telefon eller send en e-post.

Øyvind Bruflat
Daglig leder.
E-post
oyvind.bruflat@redcross.no
Telefon
69 12 88 25
Mobil
90 14 94 00
Laila Walheim
Regnskap/administrasjon og vitnestøtte
E-post
laila.walheim@redcross.no
Telefon
69 12 88 24
Mobil
95 14 28 89
Glenn Thomas Nilsen
Informasjon og web, lokalforeningsstøtte
E-post
glenn.nilsen@redcross.no
Telefon
905 48 082
Lene Østergaard
Opplæring, ungdom og lokalforeningsstøtte
E-post
lene.berntsen@redcross.no
Mobil
957 79 999
Laurentiu Calenciuc
Ferie for alle
E-post
laurentiu.calenciuc@redcross.no
Telefon
22 05 42 00
Mobil
909 56 895
Birgitte Thoresen
Besøkstjeneste, Visitor og D-råd omsorg
E-post
birgitte.thoresen@redcross.no
Telefon
69 12 88 22
Mobil
906 44 345
Arnulf Hansen
Beredskap, hjelpekorps, Røde Kors Førstehjelp og friluftsliv (RØFF)
E-post
arnulf.hansen@redcross.no
Mobil
957 43 332
Silje Ødmann
Koordinator for Nettverksarbeid
E-post
silje.odmann@redcross.no
Telefon
91 81 60 11
Petter Due
Diba og lokalforeningsstøtte
E-post
petter.due@redcross.no
Mobil
906 43 971
Pål Breivik
Nettverk etter soning
E-post
Pal.breivik@redcross.no
Mobil
906 82219
Ragnhild Kruse
Nettverksarbeid
E-post
Ragnhild.Kruse2@redcross.no
Mobil
93235665
Svein Arne Hansen
Ferie for alle (FFA)
E-post
Svein.hansen@redcross.no
Telefon
22054200
Mobil
9136 0251