Rakkestad Røde Kors

Rakkestad Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom beredskapsarbeid og omsorgsaktiviteter.

Adresse
PB 247, 1890 RAKKESTAD
E-post
rakkestad@ostfoldrk.no
Leder
Hans Thomas Bjerknes
Nestleder
Nina Anett Ødegård

Her finner du oss på vår Facebook-side

Besøksvenn

Beredskapsvakt

Nettverksarbeid

Besøksvenn med hund

Flerkultur og Migrasjon

Røde Kors Ungdom