Sarpsborg Røde Kors

Sarpsborg Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid og omsorgsaktiviteter.

Adresse
Henry Fyhns vei 9, 1725 Sarpsborg
Telefon
69 12 05 00
E-post
post@rksarpsborg.no
Leder
Christian Haslie Eilertsen
Nestleder
Mette Eriksen

Om Sarpsborg Røde Kors

Her finner du oss på vår Facebook-side

Introduksjon til Røde Kors

Våre aktiviteter

Hjelpekorps

Besøksvenn

Besøk til innsatte i fengsel

Bruktbutikk

Barnas Røde Kors

RØFF - Røde Kors Friluftsliv og Førstehjelp

Aktiviteter for beboere på asylmottak

Røde Kors Ungdom

Nettverk etter soning

Beredskapsvakt

Nettverksarbeid

Ferie for alle Østlandet