Sarpsborg Røde Kors

Sarpsborg Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid og omsorgsaktiviteter.

Adresse
1725 SARPSBORG
Telefon
69 12 05 00
E-post
post@rksarpsborg.no

Om Sarpsborg Røde Kors

Her finner du oss på vår Facebook-side

Introduksjon til Røde Kors

Våre aktiviteter

Hjelpekorps

Besøksvenn

Besøk til innsatte i fengsel

Bruktbutikk

Barnas Røde Kors

RØFF - Røde Kors Friluftsliv og Førstehjelp

Aktiviteter for beboere på asylmottak

Røde Kors Ungdom

Nettverk etter soning

Beredskapsvakt

Nettverksarbeid

Ferie for alle Østlandet

Vi du gjøre en forskjell i ditt nærmiljø? Bli frivillig! Lukk x