Skiptvet Røde Kors

Skiptvet Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid og omsorgsaktiviteter.

Adresse
Konvallvn. 1, 1816 SKIPTVET
E-post
skiptvet@ostfoldrk.no

Her finner du oss på vår Facebook-side

Introduksjon til Røde Kors

Våre aktiviteter

Hjelpekorps

Besøksvenn

Beredskapsvakt