Bokn Røde Kors

Bokn Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid.

Adresse
v/Kjell Frode Lie Alvestadkroken 4A, 5561 BOKN
Telefon
90783797
E-post
post@boknrk.no
Leder
Kjell Frode Lie
Nestleder
Elisa Skeie

Her finner du oss på vår Facebook-side

Hjelpekorps