Bryne Røde Kors

Bryne Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid og omsorgsaktiviteter.

Adresse
Arne Garborgsveg 36, 4344 BRYNE
E-post
brynerodekors@gmail.com
Leder
Ragnhild Aass
Nestleder
Thor Inge Sveinsvoll

Alarmtelefon Hjelpekorps: 91 36 09 50

Kontakt oss

Utleie av hytte Stavtjørn

Her finner du oss på vår Facebook-side

Her finner du  Røde Kors Hjelpekorps Facebook-side

Hjelpekorps

Sanitetsvakt

RØDE KORS FRILUFTSLIV OG FØRSTEHJELP

Besøksvenn

Leksehjelp

Beredskapsvakt

Gi blod

Turgruppe

Besøkshund

Familiebading

Internasjonal kvinnegruppe FEMIRA