Bryne Røde Kors

Bryne Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid og omsorgsaktiviteter.

Adresse
Arne Garborgsveg 36, 4344 BRYNE
Telefon
913 60 950
E-post
brynerodekors@gmail.com
Leder
May Karin Tegle Time
Nestleder
Thor Inge Sveinsvoll

Årsmøte Bryne Røde Kors

Innkalling ekstraordinært årsmøte. Torsdag 23. februar kl. 17:45.

Fullstendig innkalling med agenda henger på Røde Kors huset.

Ordinært årsmøte avholdes som tidligere annonsert.

Bryne Røde Kors avholder sitt årsmøte 23. februar 2017. Kl. 19:00

Spesialavdelingene har sine kl. 18:00.

Årsmelding og andre papirer finnes på Korsveien i arbeidsrommet til Bryne Røde Kors.

Papirene vil være tilgjengelig på årsmøtet.

 

Alarmtelefon Hjelpekorps: 91 36 09 50

Kontakt oss

Utleie av hytte Stavtjørn

Her finner du oss på vår Facebook-side

Her finner du  Røde Kors Hjelpekorps Facebook-side

Hjelpekorps

Sanitetsvakt

RØFF

Besøksvenn

Leksehjelp

Beredskapsvakt

Gi blod

Turgruppe

Besøkshund

Familiebading