Flekkefjord Røde Kors

Flekkefjord Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid.

Adresse
Nesmarka 14, 4400 FLEKKEFJORD
E-post
nils.henrik.jenssen@otera.no

Her finner du Flekkefjord Røde Kors Hjelpekorps Facebook-side

Hjelpekorps