Karmøy Røde Kors

Karmøy Røde Kors tilbyr en rekke aktiviteter i nærmiljøet der du kan engasjere deg lokalt.

Adresse
Postboks 47, 4291 KOPERVIK
Telefon
52821800
E-post
post@karmoyrk.no

Kontakt oss

Vakttelefon Hjelpekorps: 95 81 80 00

Her finner du oss på vår Facebook-side

Her finner du Karmøy Røde Kors Hjelpekorps Facebook-side

Hjelpekorps

Besøksvenn

Barnas Røde Kors

Ferie for Alle

Samtaletilbud Kors på halsen

Røde Kors Ungdom

RØFF

Flyktningguide