Nærbø Røde Kors

Nærbø Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid.

Adresse
Nærbøgaten 23, 4365 NÆRBØ
E-post
otto.skurve@kvernelandgroup.com
Leder
Otto Skurve
Nestleder
Leif Magne Enåsen

Vakttelefon Hjelpekorps: 95 84 11 11

Vaktforespørsler, kontakt Roy Kenneth Håland på 46 93 00 77

Her finner du Nærbø Røde Kors Hjelpekorps Facebook-side

Hjelpekorps