Nærbø Røde Kors

Nærbø Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid.

Adresse
Nærbøgaten 23, 4365 NÆRBØ
E-post
thognestad@gmail.com

Vakttelefon Hjelpekorps: 91 82 37 20

Her finner du Nærbø Røde Kors Hjelpekorps Facebook-side

Hjelpekorps