Nærbø Røde Kors

Nærbø Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid.

Adresse
Nærbøgaten 23, 4365 NÆRBØ
E-post
otto.skurve@kvernelandgroup.com
Leder
Otto Skurve
Nestleder
Leif Magne Enåsen

Vakttelefon Hjelpekorps: 95 84 11 11

Vaktforespørsler, kontakt Morten Fuglestad på 93 48 85 14

Her finner du Nærbø Røde Kors Hjelpekorps Facebook-side

Hjelpekorps

Asylguide

Barn i nød trenger din hjelp Bli fadder! Lukk x