Kurs for frivillige i Rogaland Røde Kors

Under vil det ligge en oversikt over kurs som blir holdt i lokalforeningene eller av distriktet.

Under er det en oversikt over kurs som arrangeres av distriktet og lokalforeninger. Frivillige står fritt til å melde seg på kurs som arrangeres av en annen lokalforening enn den de kommer fra. Det er kursholder som bestemmer hvor mange deltakere som får lov til å delta på kurset.

Ønsker du å informere om et kurs som skjer i din lokalforening? Send en epost til line.mollerop@redcross.no med kurs, dato, sted, påmeldingsfrist, kursholder og kontaktinformasjon for å få det lagt ut på denne siden.

KURS:

Kurs i leksehjelp/norsktrening i Haugesund. Kl. 18-21 den 9. februar. Påmelding og spørsmål til monica@hrk.no

Kurs i besøkstjeneste i Haugesund. Kl. 10 - 13 den 11. februar. Påmelding og spørsmål til monica@hrk.no

Temakurs besøksvenn i Stavanger på Røde Kors huset (Thiisabakken 3) den 21. februar kl. 18:00 til 21:00. Påmelding til ingeborgkknudsen@gmail.com innen 17. feb

Introduksjonskurs i Haugesund. Kl. 18 - 21 den 8. mars. Påmelding og spørsmål til monica@hrk.no

Grunnkurs psykososial førstehjelp i Haugesund. Kl. 18 - 21 den 14. mars. Påmelding og spørsmål til monica@hrk.no

Økonomikurs i Haugesund. Kl. 10 - 13 den 18. mars. Påmelding og spørsmål til monica@hrk.no. For deltakere - må ha grunnleggende norskkunnskap

Kurs i flerkulturelt arbeid 5. april kl. 18:00-21:00 i Stavanger. Påmelding skjer via denne påmeldingslinken: http://ressurs.redcross.no/EXT/SelectUserType.aspx

Spørsmål kan rettes til Dunja Ibradzic på mail: dunja.ibradzic@redcross.no

Grunnkurs psykososial førstehjelp i Haugesund. Kl. 10 - 13 den 6. mai. Påmelding og spørsmål til monica@hrk.no

Introduksjonskurs i Haugesund. kl. 18 - 21 den 8. mai. Påmelding og spørsmål til monica@hrk.no