Ansatte info distriktskontoret

Per Arne Lea
Daglig leder
E-post
per.arne.lea@redcross.no
Telefon
51 66 83 34
Mobil
994 419 63
Elisabeth Berg Sakkestad
Rådgiver organisasjonsutvikling, DiBA, informasjon
E-post
elisabeth.sakkestad@redcross.no
Telefon
51 66 83 38
Mobil
452 054 86
Sissel Rishaug
Rådgiver omsorg
E-post
sissel.rishaug@redcross.no
Telefon
51 66 83 36
Mobil
917 35 442
Silje Fatnes
Kontormedarbeider
E-post
silje.fatnes@redcross.no
Telefon
51 68 03 08
Cecilie Inderdal
Frivllighetskoordinator RK Skolen, Visitor, besøkstjeneste med hund
E-post
cecilie.inderdal@redcross.no
Telefon
51 66 83 32
Mobil
992 719 74
Helle Øvstedal Aanonsen
Frivillighetskoordinator RK Ungdom, BARK og leksehjelp
E-post
helle.aanonsen@redcross.no
Telefon
51 66 83 39
Mobil
916 303 45
Dunja Ibradzic
Flyktningeguidekoordinator Sør
E-post
dunja.ibradzic@redcross.no
Telefon
51 66 83 37
Mobil
416 287 42
Ingunn W. Michaelsen
Flyktningguide- og samværstjenestekoordinator
E-post
ingunn.michaelsen@redcross.no
Telefon
51 66 80 27
Mobil
916 345 91

Røde Kors Førstehjelp - kurs og utstyr:

Rune Byre
Avdelingssjef Sør-Vest
E-post
rune.byre@rodekorsforstehjelp.no
Telefon
51 66 83 31
Mobil
959 17 152
Geir Ove Skaarstad
Salgskonsulent Røde Kors Førstehjelp Sør-Vest
E-post
go@rodekorsforstehjelp.no
Telefon
921 415 16