Sauda Røde Kors

Sauda Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid.

Adresse
Åbødalsvn. 81, 4200 SAUDA
E-post
ingrids82@hotmail.com
Leder
Ingrid Schibevaag
Nestleder
Ola Breivik

Kontakt oss

Vakttelefon Hjelpekorps: 95 96 91 20

Her finner du Sauda Røde Kors Hjelpekorps Facebook-side

Hjelpekorps

Omsorg

Barn i nød trenger din hjelp Bli fadder! Lukk x