Sola Røde Kors

Sola Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid og omsorgsaktiviteter.

Adresse
Ljosheimsvn. 18, 4051 SOLA
Telefon
91626659
E-post
rodekorssola@gmail.com
Leder
Anita Almås Høyvik
Nestleder
Trond Mæland

Kontakt oss

Epost: rodekorssola@gmail.com

Utleie av huset: utleie@solarodekors.no 

Her finner du oss på vår Facebook-side

Her finner du Sola Røde Kors Hjelpekorps Facebook-side

Hjelpekorps

Besøksvenn

Språkkafé

Aktivitetsgruppe for barn med ASD

Barnas Røde Kors

Utleie av huset

Diskotek

Appell fra presidenten