Om Stavanger Røde Kors

Røde Kors er en demokratisk organisjon som velger sine styrende organger på lokalforeningenes årsmøte.

Vi er syv ansatte som jobber med tilrettelegging for frivillige.
Stavanger Røde Kors har et engasjert lokalforeningsstyre som består av følgende medlemmer:
Røde Kors er en demokratisk organisjon som velger sine styrende organger på lokalforeningenes årsmøte.
Her kan du lese litt om hva som rører seg i Stavanger og lokalforeningen for tiden.
Alle frivillige i Stavanger Røde Kors får grundig opplæring av oss og tilbud om gode kurs. Slik vil du som frivillig være trygg på rollen din i møte med deltakere.