Årsmøte for Stavanger Røde Kors Omsorg

Det inviteres med dette til årsmøte (valgmøte) for Omsorgsavdelingen i Stavanger Røde Kors.

Sted: Røde Kors Huset Østerlide, Thiisabakken 3, Stavanger
Tid:  23. feb kl.19.00-20.00

Utskrift av årsberetning, budsjett og handlingsplan kan hentes om ønskelig på Røde Kors huset.

AGENDA:
1. Valg av møteleder
2. Valg av referent
3. Valg av tellekorps - 2 personer
4. Valg av 2 personer til å undertegne protokoll.
5. Godkjenning av innkalling
6. Godkjenning av saksliste
7. Gjennomgang av årsberetning (orienteringssak)
8. Gjennomgang av handlingsplan (orienteringssak)
9. Gjennomgang av regnskap 2016 (orienteringssak)
10. Gjennomgang av budsjett 2017 (orienteringssak)
11. Valg (råd + valgkomite)

Vel møtt!