Vi trenger nye frivillige i Gatemegling

Bli med og bidra til at ungdom får en trygg og sosial hverdag!

Bli instruktør i dialog og kommunikasjon for ungdom og delta i utvikling av deres: 

- Mestring

- Selvbilde

- Sosiale ferdigheter

- Kommunikasjonsferdigheter

- Kunnskaper om konflikthåndtering Kreativitet

Hvorfor?

Fordi det virker! Vi har stor suksess med å tilby ungdom konkrete redskaper i aktiv konflikthåndtering. Gjennom en tre-trinns utdannelse settes ungdom (13-25 år) i stand til å løse egne konflikter, og til å bidra til megling i andres konflikter i deres nærmiljø.

Hvordan?

Gatemegling er basert på såkalt ung-til-ung-metodikk, hvor opplæringen i konfliktforståelse, ikkevoldskommunikasjon og megling baseres på praktiske kurs hvor det benyttes metoder som lek, øvelser, rollespill og refleksjon.

Hva skal du?

- Først får du en solid instruktøropplæring. Gjennom instruktøropplæringen får du selv delta i det som du senere skal lede for ungdom.

- Deretter er din rolle som frivillige å lede verksteder for ungdom med praktiske øvelsene og refleksjon.

- Du vil bli del av en sosial instruktørgruppe, og lede verksteder og rekrutteringsverksteder for ungdom.

Hva får du?

- En utdannelse, som du kan bruke på din CV og i din personlige utvikling.

- Konkret erfaring med konflikthåndtering, arbeide med unge, og et nettverk av andre konfliktmeglere.

- Muligheten til å møte en masse fine ungdommer.

Vi holder opplæring for nye frivillige 10-12.feb og 24-26.feb. Meld din interesse snarest.

Janne Tveit: Tlf: 402 47 515 Mail: janne.tveit@redcross.no  Les mer her.