Informasjon fra valgkomiteen til Stavanger Røde Kors Omsorg.

23. februar gjennomføres valgmøtet/årsmøtet til avdeling Omsorg i Stavanger Røde Kors. Nestleder og to medlemmer står på valg.


 
Forslag til kandidater kan sendes skriftlig til valgkomiteen innen 9. januar.

Mvh
Anne Sofie Grønn (leder)
mob. 977 79 029
E-post: annesofiegronn@gmail.com