Innkalling til Årsmøte i Omsorg

Velkommen til årsmøte i Omsorg den 5. februar kl. 1800. Sted: Røde Kors-huset Thiisabakken 3, Våland.

Sakspapirene finner du ved å klikke på ønsket dokument under:

1. Årsberetning, 2. Handlingsplan, 3. Budsjett, 4. Innstilling til valg

Sakspapirene kan også hentes i papirutgave på Røde Kors-huset.

For å ha stemmerett på årsmøte til Røde Kors Omsorg må du være betalende medlem samt frivillig i en av omsorgsaktivitetene. Medlemskontingenten må være betalt i løpet av de siste 14 månedene innen møtets begynnelse.

Etter årsmøtet ønsker vi å gi en liten anerkjennelse til våre aktivitetsledere og det blir enkel servering. Alle som deltar på årsmøtet er velkommen til å være med. Håper så mange som mulig kan komme. På grunn av servering, ber vi om at du gir oss beskjed om du har anledning til å møte på mail til stavanger@redcross.no

Vær oppmerksom på at lokalforeningens årsmøte er 27.febr. Styret minner om at tidsfrist for «innkomne saker» er 31. januar. Innkalling kommer senere.

Vennlig hilsen
Grethe Stødle
leder Omsorgsrådet Stavanger Røde Kors