Velkommen til kurshelg i Stavanger Røde Kors 1. - 2. April 2017

Alle kursene blir holdt på Røde Kors huset Østerlide i Stavanger

Program lørdag

10.00 – 17.00    Temakurs Oppvekstaktiviteter (inkludert 1 time lunsj)
Målgruppe: alle frivillige som skal være en del av oppvekstaktivitetene i Røde Kors
13.00 – 14.00     Lunsj

Program søndag

10.00 – 13.00    Grunnkurs Psykososial Førstehjelp
Målgruppe: obligatorisk grunnkurs for alle frivillige i Røde Kors

10.00 - 11.00     Opplæring i Ressurssystemet
Målgruppe: de som driver med opplæring, kursadministrering, kursholdere og Hjelpekorpset

11.15 – 12:45    Opplæring i Korsveien
Målgruppe: alle frivillige, men spesielt aktivitetsledere, ressursgrupper, styre og verv, kursholdere og kursansvarlige

12.45 – 13.30    Felles lunsj

13.30 – 15.00    Opplæring i Diba
Målgruppe: aktivitetsledere, styret og verv, ressursgrupper og alle frivillige som er interessert i å se/oppdatere egen informasjon i systemet

Klikk her for detaljert kursbeskrivelse.

Frist for påmelding innen onsdag 29. mars!

Kursene er gratis for alle medlemmer og frivillige i Røde Kors.

Du kan velge å melde deg på et eller flere kurs ila helgen. Alle er velkommen til å være med på felleslunsj på søndagen, bare husk å kryss av for at du vil ha lunsj i registreringsskjemaet.

For å melde deg på, registrerer du deg ved å klikke her.

For spørsmål, ta kontakt med Tonje S. Brattaas: tonje.brattaas@redcross.no