Leksehjelp kurs for nye og gamle frivillige

Alle leksehjelpere i Stavanger og Sandnes ønskes velkommen

Sted: Stavanger Røde Kors, Thiisabakken 3

Tid:  mandag 20. november kl. 18:00 - 21:00

Kursholder:  Bjørn Harald Lye

Det er ønskelig at alle våre frivillige leksehjelpere gjennomgår dette kurset i løpet av første året.  Alle får kursbevis.

Påmelding innen fredag 17. november til ingunn.helen.jacobsen@redcross.no   Velkommen til kurs.