Medlemsmøte vedr. Røde Kors Huset Østerlide

Året 2016 har vært et godt år for Stavanger RK med økt aktivitet og nye frivillige. Men det har også vært noen utfordringer med Rehabilitering av Røde Kors Huset Østerlide.

Rehabiliteringen av Røde Kors Huset Østerlide og planene for bygging av leiligheter vil det bli en kort orientering om på Årsmøte 9. mars.

Siden dette er svært viktige saker for Stavanger Røde Kors ønsker Styret å gi en detaljert orientering om disse sakene i forkant av årsmøte slik at vi kan gi forklaringer på beslutninger som er tatt og de pengene som er benyttet. Vi vil også svare på spørsmål i denne sammenheng.

Vi innkaller derfor til et medlemsmøte 19. januar kl 18.00-20.00 på Røde kors huset (Østerlide).

De sakene vi vil orientere om er:

•             Rehabilitering av Østerlide inklusiv kostnader

•             Leilighetsprosjekt og opsjonsavtale med Kruse-Smith

•             Hytteprosjekt i Hunnedalen

•             Generell økonomisk situasjon for Stavanger Røde Kors

Det er viktig at de som har spørsmål om disse sakene kommer på medlemsmøte da det ikke vil bli tid på Årsmøte til en detaljer diskusjon om disse sakene. Tidligere Styreleder Svein Andersen vil også være tilstede for å svare på spørsmål.

Vel møtt!