Oppstart av våketjeneste

Vi ser etter trygge, voksne personer over 25 år.

 

En frivillig i Røde Kors Våketjeneste tilbyr medmenneskelig nærvær til en som er i livets siste fase. Den frivillige kan tilby avlastning for pårørende, og samarbeide med helsepersonell for å yte god omsorg og støtte for den døende. Du skal være nøytral og upartisk og opptre med respekt, vennlighet og empati i møte med døende, pårørende og helsepersonell. Du skal ikke påta deg helsefaglige oppgaver av noen art. Du må være en trygg voksen person.

Målgruppen for aktiviteten er ensomme døende uten pårørende og til hjelp for pårørende hvis terminalfasen drar ut i tid. Det vil bli holdt kurs for frivillige. 

Kurs om Våketjenersten holdes: 

Søndag den 4. Mars fra kl. 1000-1600
Lørdag den 21. April fra kl. 1000-1600

Kurset er i våre kurslokaler i Thiisabakken 3, Våland, 4010 Stavanger

For nærmere informasjon og påmelding ta kontakt med Grethe Stødle på mail grethe.rko@gmail.com eller mobil 900 79 763.

Vi ser etter trygge, voksne personer over 25 år.