Oppstart av våketjeneste

Vi ser etter trygge, voksne personer over 25 år.

 

En frivillig i Røde Kors Våketjeneste tilbyr medmenneskelig nærvær til en som er i livets siste fase. Den frivillige kan tilby avlastning for pårørende, og samarbeide med helsepersonell for å yte god omsorg og støtte for den døende. Du skal være nøytral og upartisk og opptre med respekt, vennlighet og empati i møte med døende, pårørende og helsepersonell. Du skal ikke påta deg helsefaglige oppgaver av noen art. Du må være en trygg voksen person.

Målgruppen for aktiviteten er ensomme døende uten pårørende og til hjelp for pårørende hvis terminalfasen drar ut i tid. Det vil bli holdt kurs for frivillige. 

Kurs om Våketjenersten holdes 20. januar fra kl. 1000-1600.

Vi ser etter trygge, voksne personer over 25 år.

Kontaktperson: grethe.rko@gmail.com

Vi du gjøre en forskjell i ditt nærmiljø? Bli frivillig! Lukk x