Temakurs Besøkstjenesten

Da er det igjen tid for temakurs for frivillige i besøkstjenesten!

Enten du er helt ny i besøkstjenesten, ikke har hatt mulighet til å ta kurset før, eller det er lenge siden du har tatt kurset og kan tenke deg en repetisjon har du onsdag 21. februar muligheten til å bli med på temakurs for besøkstjenesten!
 
Dette er en gyllen anledning for både nye og «gamle» besøksvenner til å få stille spørsmål en lurer på og å få diskutere problemstillinger med andre besøksvenner!
 
Hensikten med temakurset er å gi frivillige besøksvenner forståelse for Røde Kors sitt arbeid med mennesker i sårbare livssituasjoner – spesielt med dem som opplever ensomhet og sosial ekskludering. Dere skal få kunnskap om rollen som besøksvenn, kjennskap til hvem som ønsker besøk og utfordringer som ligger i møtet med mennesker vi kommer i kontakt med gjennom Besøkstjenesten. Dere skal få kunnskap om hva dere kan bruke besøkstiden på, praktisk informasjon, samt instruks for besøkstjenesten. Dere skal også få kjennskap til Besøkstjenestens historie og utvikling gjennom over 60 år.
 
Kurset er en obligatorisk del av grunnopplæringen for alle våre frivillige.
 
Anne Sofie Grønn er kursholder sammen med leder for Besøkstjenesten Ingeborg Knudsen.

Kurset er i våre kontorlokaler i Thiisabakken 3, 21. februar og varer fra 18.00-21.00. Det blir enkel servering.
 
Påmelding så raskt som mulig og senest innen fredag 17. februar til ingeborgkknudsen@gmail.com  
 
Velkommen!