Til medlemmene i Stavanger Røde Kors

Valgkomiteene i forkant av valgmøtene/årsmøtet i 2018 har begynt sitt arbeid og ønsker nå innspill fra medlemmene i Stavanger Røde Kors på hvem som bør sitte i styret og råd den kommende perioden.

Valgkomiteene er avhengig av innspill fra deg som er medlem i Stavanger Røde Kors. Kanskje kjenner du en eller ei som har et brennende engasjement? Kanskje kjenner du noen som har lyst til å bidra til å videreutvikle aktivitetene eller organisasjonen? Dersom du har noen gode kandidater, så vil vi gjerne høre fra deg.

På valgmøtene/årsmøtet 2018 skal de respektive valgkomiteene levere en innstilling med kandidater til følgende verv:

1)   Lokalforeningsstyret:

Leder                    2 år

Medlem                 2 år

Medlem                 1 år

Varemedlem          1 år

Kontakt Svein Petter Svendsen (sveinp@gmail.com / 907 80 002) dersom du har en kanditat.  Innspill bes levert innen 14. januar 2018

2)   Kontrollkomiteen:
Leder                    2 år
Nestleder              1 år
Medlem                2 år
Varamedlem         1 år

Kontakt Svein Petter Svendsen (sveinp@gmail.com / 907 80 002) dersom du har en kandidat.  Innspill bes levert innen 14. januar 2018.

3)   Omsorgsrådet:
Leder                    2 år
Medlem                2 år
Varamedlem         2 år
Kontakt Bjørn Harald Lye (b_harald@hotmail.com / 41202318) dersom du har en kandidat. Innspill bes levert innen 22.desember 2017.

4)   Hjelpekorpsrådet:
Leder                    2 år
Medlem                2 år
Kontakt Bjørn Harald Lye (b_harald@hotmail.com / 41202318) dersom du har en kandidat. Innspill bes levert innen 22.desember 2017.

5)   Røde Kors Ungdom:
Leder                    1 år
Nestleder              1 år
Medlem                1 år
Varamedlem         1 år
Kontakt Karianne Folkvord (karianne.folkvord@gmail.com / 95767605) dersom du har en kandidat. Innspill bes levert innen 12.januar 2018

Komiteen har som mål å levere en innstilling på et team som skal arbeide godt sammen, og har en felles forståelse av de utfordringer Stavanger Røde Kors står ovenfor.

Vi oppfordrer alle medlemmer til å ta kontakt med sin komite, enten det er for å diskutere ulike løsninger, eller for å fremme forslag på spesifiserte kandidater.

Med hilsen

for valgkomiteene