Organisering

Røde Kors er en demokratisk organisjon som velger sine styrende organger på lokalforeningenes årsmøte.

Stavanger Røde Kors er derfor kontinuerilig på utkikk etter mennesker som også kan tenke seg og ta et større ansvar og stille på valg til enten lokalforeningsstyret eller de ulike rådene. Som frivillig tillitsvalgt er du med på å bestemme og legge føringer for hvordan Stavanger Røde Kors skal utføre sitt humanietære arbeid i fremtiden. 

Dersom du er interessert og vil vite mer om dette så ikke nøl med å ta kontakt med oss på stavanger@redcross.no eller tlf. 51 52 38 50.

Røde Kors arbeider etter mandatet om å avdekke, hindre og lindre nød. Stavanger Røde Kors har ca. 4200 medlemmer og ca. 1000 frivillige som bidrar til dette.Styrende for all vår virksomhet både nasjonalt og internasjonalt er våre 7 hovedprinsipper; humanitet, upartiskhet, nøytralitet, uavhengighet, frivillighet, enhet og universialitet.

Det frivillige arbeidet er organisert i tre avdelinger; Omsorg, Hjelpekorps og Røde Kors Ungdom.

OMSORG - I omsorg jobber vi med mennesker som av ulike årsaker befinner seg i sårbare livssituasjoner. Omsorgsavdelingen i Stavanger er organisert i fagfeltene oppvekst, flerkultur og sosial inkludering og består av mange ulike aktiviteter. Her kan man bidra mye bare ved å være medmenneske.

HJELPEKORPS - Hjelpekorpset i Stavanger Røde Kors har mange oppdrag og er til stede i byen både gjennom beredskapsarbeid og sanitetsvakter. I vinterhalvåret har Hjelpekorpset beredskap i Hunnedalen.

RØDE KORS UNGDOM - Røde Kors Ungdom i Stavanger er for ungdommer i alderen 13 -30 år. De jobber med med fokusområdene Migrasjon, Seksuell helse og ensomhet blant unge.