Styret

Stavanger Røde Kors har et engasjert lokalforeningsstyre som består av følgende medlemmer:

Leder: Tor Vestlie

Nestleder: Arild Røksund

Styremedlem: Anne Sofie Grønn

Styremedlem: Zafar Poyan

Styremedlem: Arild Tveteraas

Styremedlem: Monica Skuterud

Varamedlem: Elin Halvorsen

Varamedlem: Espen Sørskår

Styremedlem: Omsorg Grethe Stødle

Styremedlem: Hjelpekorps Ludvig Sande

Styremedlem: Ungdom Vesla Hauan Nilsen

Ønsker du kontakt med lokalforeningsstyret vårt - klikk her