Styret

Stavanger Røde Kors har et engasjert lokalforeningsstyre som består av følgende medlemmer:

Leder:    Tor Vestli

Nestleder:  Arild Røksund

Styremedlem: Anne Sofie Grønn

Styremedlem: Arild Tveterås

Styremedlem: Zafar Poyan

Styremedlem: Elin Halvorsen

Styremedlem Omsorg: Grethe Stødle

Styremedlem Hjelpekorps: Ludvig Sande

Styremedlem Ungdom: Karianne Folkvord Furset

Varamedlem: Espen Sørskår