Vindafjord Røde Kors

Vindafjord Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid.

Adresse
Bjørkelunden 4, 5583 VIKEDAL
E-post
mangor@baardsen.us
Leder
Mangor Bårdsen
Nestleder
Sandra L. Kaldheim

Her finner du oss på vår Facebook-side

Hjelpekorps

Barn i nød trenger din hjelp Bli fadder! Lukk x