Vindafjord Røde Kors

Vindafjord Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid.

Adresse
Bjørkelunden 4, 5583 VIKEDAL
E-post
mangor@baardsen.us
Nestleder
Sandra L. Kaldheim
Leder
Mangor Bårdsen

Her finner du oss på vår Facebook-side

Hjelpekorps